CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

Giới thiệu về chúng tôi

  • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
  • Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220 3820 020                 Fax: 0220 3821 869

  • Vốn điều lệ: 20.479.320.000,đồng
  • Mã số doanh nghiệp: 0800208342

      Đăng ký lần đầu ngày 18/5/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/11/2019 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.