CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

Tel: 0220 3820 020 - Hotline: 0220 3820 020

Website: https://baobihoangthach.vn