CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 25/1999/QĐ – TTg ngày 22/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước ( Phân xưởng May bao thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch - Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) thành Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần bao bì Hoàng thạch đã không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất nâng công suất thiết kế đạt trên 60 triệu vỏ bao/năm.

Vỏ bao do Công ty sản xuất cung cấp cho thị trường đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, được đánh giá chất lượng tốt và ổn định.